Trwa ładowanie...
d33u5yr
espi

PHN S.A. - Dywidenda za rok obrotowy 2013 (37/2014)

PHN S.A. - Dywidenda za rok obrotowy 2013 (37/2014)

Share
d33u5yr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 214 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 6 w sprawie w podziału zysku za rok 2013 przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 99.849.486,24 zł, tj. 2,16 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczą 46.226.614 akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 7 maja 2014 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętokrzyska | | 36 l.30/27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-04-11 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr