Trwa ładowanie...
d3373at

PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajny ...

PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 2 września 2015 r. (31/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 2 września 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (?Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 2 września 2015 r.: 1. SKARB PAŃSTWA: 32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 89,00% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,98% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2.700.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,36% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,79% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 31/2015 of September 2, 2015 List of shareholders with at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of September 2, 2015 _ Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public Offering – List of shareholders with at least 5% of votes at the General Meeting of Shareholders _ The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby provides a list of shareholders with at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for September 2, 2015: 1. THE STATE TREASURY: 32,655,617 votes, which constituted 89.00% of votes at the General Meeting and 69.98% of the total number of votes in the Company 2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2,700,000 votes, which constituted 7.36% of votes at the General Meeting and 5.79% of the total number of votes in the Company. _ Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (Journal of Laws of 2009, No. 185, item 1439). _ | | |
| | | | |

d3373at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-09-02 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at