Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

PHN S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję (38/2014)

PHN S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję (38/2014)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata: 1. Pana Józefa Banach, 2. Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, 3. Panią Marzene Kusio, 4. Pana Krzysztofa Melnarowicza, 5. Pana Antoniego Leonika, 6. Pana Marcina Marczuka, 7. Pana Mateusza Matejewskiego. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pan Józef Banach W latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Polskie Tatry S.A. Wcześniej, był szefem Zespołu ds. Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (2001?2008) oraz kierującym Zespołem ds. międzynarodowej współpracy podatkowej w Ministerstwie Finansów (1995?2001). Józef Banach jest radcą prawnym. W 1996 roku ukończył szkolenie z zakresu zarządzania projektami, a od 2010 roku jest partnerem w InCorpore Banach Iniewski Partnerzy sp.k. (obecnie InCorpore Banach
Szczepanik Partnerzy sp.k). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Izabela Felczak-Poturnicka Od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała na różnych stanowiskach w Departamencie Instytucji Finansowych, Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II oraz Departamencie Spółek Kluczowych. Od kwietnia 2012 r. była Naczelnikiem Wydziału Instytucji Finansowych Departamentu Rynków Kapitałowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynowała nadzór nad instytucjami finansowymi oraz prywatyzacją, a obecnie jest Naczelnikiem w Departamencie Spółek Kluczowych. Prowadziła projekty prywatyzacyjne: IPO GPW S.A. oraz JSW S.A., PGE (ABB), PKO BP
(ABB) oraz uczestniczyła w IPO PZU S.A. Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Marzena Kusio Jest zatrudniona w
Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w Departamencie Instytucji Finansowych, Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, a obecnie jest Naczelnikiem Wydziału w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, gdzie koordynuje prace związane z nadzorem właścicielskim, głównie nad spółkami publicznej radiofonii i telewizji. W latach 2009-2013 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., od 2011 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Fabryki Mebli S.A. Współuczestniczyła w projekcie konsolidacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i utworzenia Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz przygotowania Spółki do wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółek Kapitałowych prowadzone przez Szkołę Główną Handlową. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Antoni Leonik Posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu przedsięwzięciami z zakresu bankowości, funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami, ubezpieczeń oraz finansowania nieruchomości. Był Prezesem Zarządu PKO/CREDIT SUISSE TFI SA, Dyrektorem Generalnym banku SEB SA - Oddział w Polsce, pełnił funkcje managerskie w HSBC, Credit Suisse, Allianz i Creditanstalt. Prowadził międzynarodowe projekty fuzji i przejęć, zdobył doświadczenie w restrukturyzacji firm, zarządzaniu zmianą, tworzeniu spółek celowych, a także w sekurytyzacji. Ma znaczące osiągnięcia w tworzeniu efektywnych sieci sprzedaży w bankach,firmach ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Zarządzał również operacjami oraz stroną finansową w międzynarodowych projektach bankowych i inwestycyjnych. Pracował w zespołach sprzedaży i analiz
korporacji petrochemicznej ICI w Wielkiej Brytanii. Był Przewodniczącym Rady Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami w Polsce oraz Członkiem Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA) z siedzibą w Brukseli.Jest absolwentem handlu międzynarodowego University of Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie odbył też studia podyplomowe z marketingu w Chartered Institute of Marketing. W Polsce ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów SGH, a wcześniej studiował ekonomię oraz inżynierię maszyn. Chartered Marketer, posiada międzynarodowy Certyfikat Prince 2 w zarządzaniu projektami. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marcin Marczuk Radca prawny OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Od 2004 r. związany, zaś od 2007 r. partner zarządzający w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Specjalista prawa rynku kapitałowego i prawa spółek handlowych. Prawnik rekomendowany przez m.in. wydawnictwa Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000. W latach 2003-2006 pełnił funkcję dyrektora Biura Prezydialnego, prokurenta i rzecznika prasowego w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. W latach 1999-2003 główny specjalista ds. prawnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa S.A i spółkach grupy Vienna Insurance w Polsce. W latach 1996-1999 pracownik Komisji Papierów Wartościowych (obecnie KNF). Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mateusz Matejewski Od 2009 roku pełni funkcję
dyrektora w Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-2009 był radcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wieloletni urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego różnych szczebli. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Administracji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów magisterskich uzupełniających na tym samym wydziale w zakresie Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz absolwentem studiów MBA Executive na PAN w Warszawie. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Melnarowicz Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu tematyki fuzji i przejęć oraz funduszy private equity. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu
i Finansów Międzynarodowych. Współpracuje w zakresie projektów badawczych z obszaru finansów i zarządzania z SGH w Warszawie. W 2003 roku ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, Durham University oraz University of Chicago, gdzie uzyskał tytuł MBA. Uczestnik programu MUCIA GLOBAL organizowanego przez Uniwersytet Purdue w USA z zakresu globalnych rynków finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o kierunku finanse i bankowość (2000). Przez wiele lat był związany z rynkiem finansowym, pracując na wysokich stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Jako Dyrektor Bankowości Korporacyjnej był odpowiedzialny za finansowanie nieruchomości oraz wprowadzenie na rynek Polski niemieckiego banku hipotecznego DG HYP AG. Brał udział w finansowaniu dużych centrów handlowych, centrów logistycznych oraz projektów biurowych. W latach 2007 - 2008 pracował w Eurohypo A.G. w Niemczech, międzynarodowym banku hipotecznym,
specjalizującym się w finansowaniu projektów nieruchomościowych na świecie, gdzie odpowiadał za finansowanie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. Posiada duże doświadczenie w pracy dla międzynarodowych banków w obszarze bankowości korporacyjnej. Był odpowiedzialny za finansowanie oraz strukturyzowanie transakcji z międzynarodowymi korporacjami. Brał udział w wielu procesach restrukturyzacyjnych oraz reorganizacyjnych dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętokrzyska | | 36 l.30/27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-04-11 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u