Trwa ładowanie...
d3rcfk9
d3rcfk9
espi

PHN S.A. - Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzony...

PHN S.A. - Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C (6/2014)
Share
d3rcfk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., informuje że w dniu 12 lutego 2014 r. została złożona do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") aktualizacja wniosku z dnia 4 lutego 2014 r. o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje serii C") oznaczonych kodem PLPHN0000014 o wartości nominalnej 1,00 zł każda w zakresie liczby akcji objętych wnioskiem. Wniosek z dnia 4 lutego 2014 r. obejmował 960.204 Akcji Serii C. Obecnie przedmiotem wniosku jest 1.022.234 Akcji Serii C, to jest o 62.030 Akcji serii C więcej od liczby akcji wskazanej we wniosku z dnia 4 lutego 2014 r. Różnica w ilości akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW wynika z objęcia dodatkowych Akcji Serii C przez kolejnych pracowników spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor,
którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki "Osoby Uprawnione". Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie Osobom Uprawnionym. Łączna liczba akcji Emitenta, które po wprowadzeniu akcji objętych aktualizacją wnioskiem będą w obrocie giełdowym jest równa 45.622.181. Podstawa prawna: §9 ust. 1 Regulaminu GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
d3rcfk9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-02-12 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rcfk9

Podziel się opinią

Share
d3rcfk9
d3rcfk9