Trwa ładowanie...
daki1vz

Pierwszy subfundusz pieniężny w euro

Union Investment TFI z myślą o przedsiębiorcach wprowadziło do oferty subfundusz pieniężny prowadzony w euro. Nowy subfundusz nazywa się UniEURIBOR.
Share
daki1vz

Według jego zarządzających może osiągać lepszą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i płynności.

UniEURIBOR jest przeznaczony dla klientów instytucjonalnych, np. przedsiębiorstw posiadających nadwyżki finansowe w euro.

_ Wprowadzenie UniEURIBOR do oferty de facto wymusił na nas sam rynek. Operacje finansowe w euro to dla wielu firm codzienność. Jedne eksportują produkty do innych krajów wspólnoty, inne otrzymują dotacje z Unii Europejskiej a jeszcze inne dokonują rozliczeń w euro ze swymi zagranicznymi akcjonariuszami _ - mówi Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Union Investment TFI.

daki1vz

Subfundusz UniEURIBOR charakteryzuje także elastyczność i wysoka płynność. Inwestorzy mogą wpłacać i wypłacać środki na bieżąco, bez uiszczania dodatkowych opłat oraz bez ryzyka utraty odsetek. Dodatkowo nie ma konieczności przewalutowania środków z inwestycji, dzięki czemu uczestnicy nie ponoszą żadnych związanych z tym kosztów.
_ Subfundusz UniEURIBOR został skonstruowany tak, aby dążył do osiągania dodatnich stóp zwrotu w okresach tygodniowych, co jest szczególnie ważne dla inwestorów pragnących mieć stały dostęp do ulokowanych środków. UniEURIBOR pomaga więc minimalizować ryzyko inwestycyjne i walutowe _ - mówi Andrzej Czarnecki.

Aktywa subfunduszu UniEURIBOR lokowane są w głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane głównie przez przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku. Polityka inwestycyjna subfunduszu opiera się na połączeniu optymalizacji zysków przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. UniEURIBOR może być zatem alternatywą dla lokat bankowych. Celem jaki stawia sobie zarządzający funduszem jest uzyskanie lepszego wyniku niż jednomiesięczny EURIBOR (stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez bank innemu bankowi).

WP

daki1vz

Podziel się opinią

Share
daki1vz
daki1vz