Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

PIK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

PIK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (3/2014)
Share
d4b13t8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
PIK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PIK S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lutego 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lutego 2014 r.: 4.335.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści pięc tysięcy ) akcji, to jest 78,79% (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) obradującym w dniu 17 lutego 2014 r.: 1. Paweł Czesław Żurowski - liczba głosów z akcji: 4.335.000, co stanowiło 78,79% głosów na NWZ i daje prawo do 78,79% w ogólnej liczbie głosów,

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PIK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-066 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świdnicka 19/203
(ulica) (numer)
+48 71 79 80 390 +48 71 79 80 391
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
692249411 021441191
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Paweł Żurowski Prezes Zarządu Paweł Żurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8