Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

PILAB - Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki (15/2014) - EBI

PILAB - Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki (15/2014)
Share
dwyes71

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r. uchwałą nr 2, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Emitenta, odwołała Pana Krystiana Piećko z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji Członka Zarządu, a także powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Wieczyńskiego oraz na stanowisko członka Zarządu Pana Krystiana Piećko. Pan Krystian Piećko twórca technologii PILAB obejmie funkcję Chief Technology Officer (CTO) odpowiedzialnego za wizję rozwoju technologicznego Spółki, działania B+R, popularyzację rozwiązań PILAB na rynkach globalnych. Pan Paweł Wieczyński podejmie nadzór nad działalnością operacyjną Spółki pełniąc funkcję Chief Executive Officer (CEO). W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu, Krystian Piećko - Członek Zarządu i Sergiusz Borysławski - Członek Zarządu. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego
raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PILFormularzczlonkowZarzaduKP20140624_0000-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PIL_FormularzczlonkowZarzaduPW201406240000-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krystian Piećko członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71