Trwa ładowanie...
inflacja

PKB w górę, CPI w dół

Wzrost PKB przyspieszył w III kwartale br. do 1,9% r/r, przekraczając oczekiwania i otwierdzając, że ożywienie krajowej gospodarki nabiera siły. Jednocześnie, inflacja pozostaje niska - wzrost CPI wyhamował w październiku do 0,8% r/r.

Share
PKB w górę, CPI w dół
Źródło: Jupiterimages
d2dcx49

Wzrost PKB przyspieszył w III kwartale br. do 1,9% r/r, przekraczając oczekiwania i potwierdzając, że ożywienie krajowej gospodarki nabiera siły. Jednocześnie, inflacja pozostaje niska - wzrost CPI wyhamował w październiku do 0,8% r/r.

Spadek inflacji wynikał jednak głównie z niskich cen żywności, podczas gdy inne kategorie zaskoczyły na plus, w wyniku czego inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii prawdopodobnie lekko wzrosła (do 1,4% r/r). W sumie, dane nie zmieniają istotnie naszej oceny perspektyw gospodarki i oczekiwań dot. polityki pieniężnej – wzrost PKB będzie stopniowo przyspieszać, a inflacja lekko rosnąć; w efekcie, do połowy 2014 r. stopy procentowe pozostaną bez zmian, jak zadeklarowała RPP, ale w III kw. możliwa jest pierwsza podwyżka.

Niższa inflacja CPI, ale inflacja bazowa w górę

Inflacja w październiku była niższa od prognoz i spadła do 0,8% r/r z 1,0% we wrześniu. Konsensus rynkowy zakładał stabilizację na poziomie z września, a nasza prognoza spadekdo 0,9% r/r. Głównym powodem niespodzianki w danych o CPI były ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które zanotowały spadek o 0,1% m/m – zupełnie nietypowy jak na tę porę roku, kiedy zazwyczaj ma miejsce wyraźny sezonowy wzrost cen w tej kategorii. Najbardziej wg GUS potaniały owoce (-5% m/m), cukier (-1,2%) i mięso (-1,0%). Z kolei w drugą stronę zaskoczyły nas ceny odzieży i obuwia, które wzrosły o 3,5% m/m. Wprawdzie w tym przypadku kierunek zmian jest zgodny z wzorcem sezonowym, ale jego skala przekroczyła oczekiwania (być może to kolejne potwierdzenie tego, że popyt konsumentów stopniowo odbija od dna). Trzecią istotną niespodzianką była podwyżka cen w łączności (2,8% m/m), wynikająca z wprowadzenia nowych ofert przez operatorów sieci komórkowych (co jest o tyle dziwne, że w ostatnich miesiącach raczej spodziewaliśmy się
obniżek cen usług telekomunikacyjnych w wyniku konkurencji rynkowej i m.in. obniżenia kosztów roamingu w UE). Ceny paliw zanotowały spadek o 1,6% m/m, nieznacznie mniejszy niż wynikało z naszej obserwacji sytuacji na stacjach benzynowych.

d2dcx49

W sumie, poza żywnością, ceny w pozostałych kategoriach zaskoczyły raczej in plus. W efekcie, szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w październiku do 1,4% r/r z poziomu 1,3% we wrześniu. To nieco osłabia gołębią wymowę niższego od prognoz wskaźnika CPI.

Podtrzymujemy prognozę umiarkowanego wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, którego skala zapewne nie przeszkodzi w zapowiedzianej przez RPP stabilizacji stóp procentowych do połowy 2014 r. W III kwartale przyszłego roku stopy mogą jednak pójść w górę, jeśli inflacja nadal będzie na ścieżce wzrostowej (powyżej tej z projekcji NBP), a wzrost gospodarczy będzie zbliżał się do 3% (z rosnącą rolą popytu krajowego)

[ Zobacz pełen komentarz

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/32340/komentarz131114.pdf )

d2dcx49

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2dcx49

Podziel się opinią

Share
d2dcx49
d2dcx49