Trwa ładowanie...
dgb8h82

PKN Orlen emituje euroobligacje o wartości 750 mln euro

PKN Orlen za pośrednictwem swej spółki celowej Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro, czyli ok. 3,3 mld zł, z oprocentowaniem w skali roku na poziomie 2,5 proc. - poinformował w czwartek płocki koncern.

Share
dgb8h82

"Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu" - podał PKN Orlen. Jak zaznaczył płocki koncern, finalne rozliczenie transakcji planowane jest do (...) 10 czerwca 2016 r.".

PKN Orlen będzie pełnił rolę gwaranta emisji, którą przeprowadziła szwedzka spółka zależna płockiego koncernu Orlen Capital. Spółka "zakończyła już proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach: wartość emisji 750 mln euro, roczny kupon 2,5 proc., data wykupu 7 czerwca 2023 r.".

Jak podkreślił PKN Orlen, emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". Będzie to druga z kolei emisja euroobligacji PKN Orlen po dokonanej w 2014 r.

dgb8h82

"Dążyliśmy do maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych - historycznie niskiego kosztu stopy bazowej i atrakcyjnych marż" - wyjaśnił wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Zaznaczył przy tym, iż płocki koncern "jest doświadczonym uczestnikiem rynków finansowych, który korzystnie przeprowadził emisję na różnych rynkach".

"To pozwala nam budować wiarygodność i pozyskiwać zaufanie naszych partnerów finansowych, którzy licznie odpowiedzieli na naszą emisję ponad trzykrotnie przewyższając ofertę, co umożliwiło nam jej podniesienie do 750 mln euro. Dzięki tej transzy przedłużamy okres zapadalności naszych zobowiązań i poszerzamy zakres dywersyfikacji źródeł finansowania" - oświadczył wiceprezes PKN Orlen.

Tak jak poprzednio emisję euroobligacji poprzedziły spotkania PKN Orlen z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, w tym w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Wlk. Brytanii. Globalnymi koordynatorami emisji zostały: BNP Paribas i Societe Generale. "Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład, oprócz BNP Paribas i Societe Generale, weszły także Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit" - podkreślił płocki koncern.

Pod koniec maja agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i przyznała tymczasowy rating BBB- dla zapowiadanych jeszcze wówczas euroobligacji płockiego koncernu. Obligacjom tym agencja Moody`s Investors Service przyznała wtedy tymczasowy rating na poziomie Baa3. W obu przypadkach poziom tymczasowych ratingów określony został na tym samym poziomie co poprzednio, gdy spółka w 2014 r. dokonała pierwszej emisji takich papierów dłużnych.

dgb8h82

Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Emisja została poprzedzona wówczas spotkaniami przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami głównych europejskich centrów finansowych, w tym w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC.

Jak tłumaczył wówczas PKN Orlen, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych. Wcześniej spółka informowała, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu z 2014 r. to 30 czerwca 2021 r. Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4- i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne, które cieszyły się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W 2015 r. grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła zysk netto w wysokości 3 mld 233 mln zł, a sam płocki koncern wypracował zysk netto na poziomie ponad 1 mld 47 mln zł. Z kolei zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2016 r. wyniósł 336 mln zł przy 868 mln zł w analogicznym okresie ub. roku, natomiast sam płocki koncern w I kw. 2016 r. odnotował stratę 80 mln zł przy zysku netto 258 mln zł rok wcześniej. Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec marca 2016 r. wyniosło 5 mld 467 mln zł i było niższe o 1 mld 343 mln zł w porównaniu z końcem 2015 r.

dgb8h82

Podziel się opinią

Share
dgb8h82
dgb8h82