Trwa ładowanie...
d3te4rz
espi

PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2011r. według segmentów działalności wraz ...

PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2011r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe (33/2012)

Share
d3te4rz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-09
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2011r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") przekazuje w załączeniu dane finansowe za okres 4. kwartału 2011 roku według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres 4. kwartału 2011 roku.
Załączniki
Plik Opis
Komentarz segmentyPKNORLEN120209kw42011.pdf Komentarz segmentowy do wyników 4kw2011-wer.polska
Komentarz segmentyPKNORLEN120209q42011.pdf Komentarz segmentowy do wyników 4kw2011-wer.angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Financial data for 4 quarter 2011 under segments with commentary and impact of LIFO valuation of inventories on that financial results.Regulatory announcement no 33/2012 dated 9 February 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") announces the financial data for the fourth quarter of 2011 under segments with commentary and also information regarding the impact of the LIFO method of valuation of inventories on the unconsolidated financial results of PKN ORLEN, and also the consolidated financial results of the ORLEN Capital Group for the fourth quarter of 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te4rz

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2012-02-09 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te4rz

Podziel się opinią

Share
d3te4rz
d3te4rz