Trwa ładowanie...
d30ibbs

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej (47/2013)

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej (47/2013)

Share
d30ibbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 1 lutego 2013 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia ("Umowa"), na dostawy rurociągiem "Przyjaźń" do PKN ORLEN S.A. około 6,0 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Umowa obowiązuje od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2016 roku. W określonych w Umowie sytuacjach dostawy ropy naftowej mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska. W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej około 1,1 mln USD miesięcznie (czyli około 3,40 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 31 stycznia 2013 roku). Na dzień zawarcia Umowy przewidywana wartość dostaw do 31 stycznia 2016 roku wynosi około 15,0 mld USD (czyli około 46 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 31 stycznia 2013 roku). Powyższa umowa spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed an agreement with Rosneft Oil Company for crude oil deliveriesRegulatory announcement no 47/2013 dated 1 February 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 1 February 2013 it signed an agreement (?Agreement") with Rosneft Oil Company, Moscow, Russia, for REBCO crude oil deliveries, in the quantity of about 6,0 million tonnes per year, by ?Przyjazn" pipeline to PKN ORLEN. The Agreement is valid from 1 February 2013 to 31 January 2016. In some cases, described in the Agreement, the alternative deliveries may be effected by sea to Gdansk.In the Agreement there have been set liquidated damages in the amount not higher than ca. USD 1,1 m monthly (i.e. approximately PLN 3,40 m based on the average PLN/USD exchange rate as of 31 January 2013, as stated by the National Bank of Poland).As of the day of signing of the Agreement, the estimated value of the deliveries by 31 January 2016 amounts to approximately USD 15,0 bn (i.e. approximately PLN 46 bn, based on the
average PLN/USD exchange rate as of 31 January 2013, as stated by the National Bank of Poland).In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned Agreement is a ?significant agreement" due to the fact that its value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | |

d30ibbs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2013-02-01 Piotr Chełmiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs