Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...

PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (122/2014)

Share
d1p3b6j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 10 kwietnia 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 100 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 258,31 PLN za kontrakt, zbyła 1 kontrakt terminowy na akcje PKN ORLEN S.A. po cenie 4 304,00 PLN, nabyła 10 658 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,45 PLN za akcję oraz zbyła 20 558 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 43,98 PLN za akcję w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Transactions in PKN ORLEN financial instruments concluded by the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory BoardRegulatory announcement no 122/2014 dated 11 April 2014Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that today it received a notice regarding purchase and sales transactions in PKN ORLEN financial instruments concluded by the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory Board. The total value of transactions exceeded EUR 5 000, based on the average PLN/EUR exchange rates as of the date of concluding the transactions, as stated by the National Bank of Poland. On 10 April 2014 the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory Board purchased 100 futures contract on PKN ORLEN shares at an average price of PLN 4 258,31 per contract, sold 1 futures contract on PKN ORLEN shares at a price of PLN 4 304,00, purchased 10 658 PKN ORLEN shares at an average price of PLN 44,45 per
share and sold 20 558 PKN ORLEN shares at an average price of PLN 43,98 per share in transactions concluded during common stock exchange session. The transactions were concluded on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Piotr Chełmiński Członek Zarządu
2014-04-11 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j