Trwa ładowanie...
d4hvy3b
espi

PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi ...

PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (215/2014)
Share
d4hvy3b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 215 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?, ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 23 czerwca 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki: - nabyła 800 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 41,51 PLN za akcję oraz - zbyła 3 145 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 41,67 PLN za akcję w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Transactions in PKN ORLEN financial instruments concluded by the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory Board Regulatory announcement no 215/2014 dated 24 June 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that today it received a notice regarding purchase and sales transactions in PKN ORLEN financial instruments concluded by the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory Board. The total value of transactions exceeded EUR 5 000, based on the average PLN/EUR exchange rates as of the date of concluding the transactions, as stated by the National Bank of Poland. On 23 June 2014 the person in a close relationship with the member of the PKN ORLEN Supervisory Board: - purchased 800 PKN ORLEN shares at an average price of PLN 41,51 per share and - sold 3 145 PKN ORLEN shares at an average price of PLN 41,67 per share in transactions concluded during common stock exchange session. The transactions were
concluded on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange. | | |
| | | | |

d4hvy3b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2014-06-24 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvy3b

Podziel się opinią

Share
d4hvy3b
d4hvy3b