Trwa ładowanie...
d3wdz7e

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wart. 500 mln zł

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych, poinformował bank. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł, podano także.

Share
d3wdz7e

"Emisje listów zastawnych przyczyniają się do zwiększenia stabilności systemu finansowego w Polsce. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi eliminuje częściowe niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. Działania te w dłuższej perspektywie będą wspierać rozwój gospodarczy w kraju.Stają się również istotnym elementem finansowania Grupy PKO Banku Polskiego" - powiedział prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień. Marża wyniosła 0,65 pkt proc. do WIBOR3M, podano także.

"To pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych, których zabezpieczeniem są wyłącznie złotowe kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych. To również pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych przeprowadzona na podstawie znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych" - powiedział prezes PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski, również cytowany w komunikacie.

d3wdz7e

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld zł złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oznacza to, że popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego blisko dwu i pół krotnie przekroczył wartość emisji, podano także.

"Wyemitowane listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot. PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastawnych nowej emisji będzie 11 maja 2016 r." - czytamy dalej w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny otrzymał zgodę KNF na prowadzenie działalności w sierpniu 2014 r. Należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, który jest liderem polskiego sektora bankowego.

(ISBnews)

d3wdz7e

Podziel się opinią

Share
d3wdz7e
d3wdz7e