Trwa ładowanie...
d1qjvwl
d1qjvwl
espi

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające ...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qjvwl
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-12-30 2014-09-30
Wartość aktywów netto 39 277 520,51 40 084 345,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 106,46 106,63

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-01-02
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) ( numer)
(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-02 Krzysztof Paprota Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1qjvwl

Podziel się opinią

Share
d1qjvwl
d1qjvwl