Trwa ładowanie...
dvbk9ke
espi
04-03-2013 08:05

PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny R 2012

PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny R 2012

Share
dvbk9ke
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Wynik z tytułu odsetek 7 772 436 7 504 969 1 862 286 1 812 751
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 804 584 2 872 801 671 982 693 897
Wynik z działalności operacyjnej 4 462 805 4 913 931 1 069 294 1 186 911
Zysk brutto 4 462 805 4 913 931 1 069 294 1 186 911
Zysk netto 3 592 617 3 953 622 860 796 954 958
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,87 3,16 0,69 0,76
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,87 3,16 0,69 0,76
Dochody całkowite netto 3 342 651 4 075 527 800 904 984 403
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 805 037 5 421 496 432 489 1 309 508
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 137 854 (3 650 957) 272 631 (881 765)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 868 143) 1 189 770 (447 609) 287 377
Przepływy pieniężne netto 1 074 748 2 960 669 257 511 715 120
Aktywa razem 191 017 712 188 372 690 46 724 160 42 649 133
Kapitał własny ogółem 24 646 059 22 802 375 6 028 584 5 162 646
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 305 758 283 010
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,72 18,24 4,82 4,13
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,72 18,24 4,82 4,13
Współczynnik wypłacalności 12,93% 11,93% 12,93% 11,93%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 18 657 980 16 225 262 4 563 862 3 673 533
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 087 104 989 525 265 913 224 037
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 129 641 133 134 31 711 30 143
Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:-pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony, jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012i 2011, odpowiednio: 1 EUR = 4,1736 i 1 EUR =4,1401 PLN,-pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4,0882 oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR = 4,4168 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu_2012.pdf Pismo Prezesa Zarządu
RaportY2012_BANK.pdf Sprawozdanie finansowe Banku
SprawozdanieZarząduBank_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz oświadczenie Zarządu
PKO Bank PolskiBankopinia i raport z badania2012.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
List Prezesa Zarządueng2012.pdf Pismo Prezesa Zarządu - wersja angielska
Financial Statements of PKO Bank Polski SA_31.12.pdf Sprawozdanie finansowe Banku - wersja angielska
PKO Bank Polski_Directors' Report_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz oświadczenie Zarządu - wersja angielska
PKO Bank Polski_auditor's report_2012.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dvbk9ke

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-04 | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@pkobp.pl | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PriceWatherCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-26 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2013-02-26 Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu
2013-02-26 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu
2013-02-26 Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu
2013-02-26 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2013-02-26 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu
2013-02-26 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-26 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dvbk9ke
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvbk9ke
dvbk9ke