Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (49/2014)

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (49/2014)
Share
d31m8t7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?NWZ?), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. NWZ odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 2_Projekt uchwał.pdf Załącznik nr 2_Projekt uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2014-07-31 Jacek Neska Członek Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7