Trwa ładowanie...
d2lihlx

PKP CARGO S.A. - Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A spół...

PKP CARGO S.A. - Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. (13/2014)

Share
d2lihlx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "Emitent") w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 21/2013 z dnia 8 listopada 2013 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A ("Akcje"), informuje, iż łączne koszty przeprowadzenia oferty publicznej Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 7 722 tys. zł netto, w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 792 tys. zł, b) Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 137 tys. zł, c) Łączne wynagrodzenie subemitentów: 1 498 tys. zł, w tym: i. Goldman Sachs International: 727 tys. zł ii. Morgan Stanley & Co. International plc: 672 tys. zł iii. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie: 99 tys. zł d) Promocja oferty: 1 295 tys. zł. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą wyniósł: 0,36 zł. Powyższe koszty obciążają wynik
Emitenta i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w kosztach działalności operacyjnej. Podstawa prawna: §33 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lihlx

| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | inne usługi | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Adam Purwin Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lihlx

Podziel się opinią

Share
d2lihlx
d2lihlx