Trwa ładowanie...
d28nr35
d28nr35
espi

PKP CARGO S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki PKP CARGO S.A. (8/2013)

PKP CARGO S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki PKP CARGO S.A. (8/2013)
Share
d28nr35

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 800/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 28 października 2013 roku, na podstawie której KDPW postanowił dokonać w dniu 29 października 2013 roku asymilacji 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPKPCR00029 z 18.069.007 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPKPCR00011. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLPKPCR00011. W uchwale stwierdzono, że z dniem 29 października 2013 roku kodem PLPKPCR00011 oznaczonych jest 21.669.007 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 28 października 2013 r. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28nr35

Podziel się opinią

Share
d28nr35
d28nr35