Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

PKP CARGO S.A. - Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym G...

PKP CARGO S.A. - Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A. (5/2013)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym - podstawowym: 1. 43.338.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda, oraz 2. 15 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPKPCR00011 ("Akcje objęte wnioskami"). Proponowaną w złożonym wniosku datą wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym i pierwszego notowania Akcji objętych wnioskami jest 30 października 2013 roku. Termin wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym i pierwszego notowania Akcji objętych wnioskami, będzie uzależniony od decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostanie przekazany do publicznej wiadomości w uchwale tego organu. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy §9 ust. 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r