Trwa ładowanie...
d6k4vv0
d6k4vv0
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Decyzja Zarządu Emitenta o zamiarze sporządzenia i opublikowania ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Decyzja Zarządu Emitenta o zamiarze sporządzenia i opublikowania prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na 2014 rok (7/2014)
Share
d6k4vv0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Decyzja Zarządu Emitenta o zamiarze sporządzenia i opublikowania prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami podjął w dniu 24 lutego 2014 roku uchwałę, na mocy której postanowił o zamiarze sporządzenia, najpóźniej do dnia 15 marca 2014 roku, prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2014. Na mocy przedmiotowej uchwały Zarząd Emitenta postanowił o przekazaniu prognozy do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po jej sporządzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6k4vv0

Podziel się opinią

Share
d6k4vv0
d6k4vv0