Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta skutkująca zmianą f ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta skutkująca zmianą firmy (nazwy) Emitenta (80/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta skutkująca zmianą firmy (nazwy) Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki działającej dotychczas pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował w dniu 10 grudnia 2014 roku zmianę Statutu Emitenta dokonaną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 listopada 2014 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Na skutek rejestracji zmiany Statutu, zmianie uległ § 1 ust. 1. Dotychczas § 1 ust. 1 Statutu brzmiał następująco: ?Firma Spółki brzmi: Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Platforma Mediowa Point Group S.A.? Po zmianie § 1 ust. 1 Statutu brzmi następująco: ?Firma Spółki brzmi: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: PMPG Polskie Media S.A.? Tym samym, Zarząd Emitenta informuje, że od dnia 10 grudnia 2014 roku Emitent posługiwać się będzie nową firmą (nazwą) o brzmieniu
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r