Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Likwidacja spółki zależnej od Emitenta (8/2013)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Likwidacja spółki zależnej od Emitenta (8/2013)
Share
d4hcuia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Likwidacja spółki zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zależnej od Emitenta spółki pod firmą Sport24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 146 C, REGON: 060106163, NIP: 9462483925), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250891 (dalej jako Spółka) - podjęło Uchwałę nr 1 z dnia 24 stycznia 2013 roku w przedmiocie rozwiązania Spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorem Spółki na mocy Uchwały nr 2 z dnia 24 stycznia 2013 roku została Pani Anna Olga Chmiel. Likwidacja Spółki jest wynikiem realizowanej przez Emitenta restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta polegającej na uproszczeniu struktury Grupy. | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleje Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia