Trwa ładowanie...
ddsc1sv
ddsc1sv
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zarejestrowanie fundacji ustanowionej przez spółkę zależną (28/2012)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zarejestrowanie fundacji ustanowionej przez spółkę zależną (28/2012)
Share
ddsc1sv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie fundacji ustanowionej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2012 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR) otrzymała postanowienie z dnia 30 kwietnia 2012 roku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisie do rejestru stowarzyszeń, innych orgaznizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ustanowionej przez AWR oraz Michała Macieja Lisieckiego w dniu 5 kwietnia 2012 roku fundacji pod nazwą Fundacja Tygodnika Wprost (dalej jako Fundacja). Tym samym, z chwilą wpisu do rejestru Fundacja uzyskała osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Celami statutowymi Fundacji są wspieranie realizacji projektów i działalności pozarządowych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego; działalność charytatywna; działalność
na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. W skład zarządu Fundacji pierwszej kadencji wchodzi Prezes Zarządu Pani Katarzyna Gintrowska. W skład Rady Fundacji pierwszej kadencji wchodzi Przewodniczący Rady Pan Robert Pstrokoński, Sekretarz Rady Pan Tomasz Sadowski oraz Członek Rady Pan Jarosław Pachowski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146C 21
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddsc1sv

Podziel się opinią

Share
ddsc1sv
ddsc1sv