Trwa ładowanie...
d1bqvuf

PMPG Polskie Media sprzeda udziały w Becolour na rzecz Parrish Media N.V.

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - PMPG Polskie Media zawarły porozumienie ze spółką Parrish Media N.V. w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji, której przedmiotem będzie zbycie przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V. udziałów spółki pod firmą Becolour Sp. z o.o., a także wierzytelności wynikających z obligacji posiadanych przez PMPG, a wyemitowanych przez Becolour, podały PMPG Polskie Media.

Share
d1bqvuf

"Strony porozumienia postanowiły, że do dnia 31 października 2016 roku Parrish Media N.V. nabędzie od emitenta wyemitowane przez Becolour obligacje imienne serii A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, Ł, P, które zobowiązują spółkę do zapłaty na rzecz posiadacza obligacji łącznej kwoty w wysokości 1 320 118,00 zł powiększonej o odsetki kapitałowe" - czytamy w komunikacie.

Strony porozumienia postanowiły także, że pod warunkiem zbycia obligacji przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V., strony zawrą do dnia 31 października 2016 roku umowę, której przedmiotem będzie zbycie przez PMPG na rzecz Parrish Media N.V. 35 udziałów spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy, za cenę sprzedaży wynoszącą 1 750,00 zł. Sprzedawane udziały stanowią 35% kapitału zakładowego Becolour oraz stanowią 35% udziału w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników.

"Na skutek zrealizowania postanowień zawartego porozumienia emitent przestanie być wspólnikiem jak i wierzycielem spółki. Spółka Parrish Media N.V. jest dotychczasowym wspólnikiem spółki posiadającym 25 udziałów stanowiących 25% w kapitale zakładowym spółki i 25% w udziale głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Na skutek transakcji, spółka Parrish Media N.V stanie się głównym wspólnikiem spółki" - czytamy dalej.

d1bqvuf

W opinii zarządu emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych, podsumowano w informacji.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych. Spółka debiutowała na GPW w 2006 r.

(ISBnews)

d1bqvuf

Podziel się opinią

Share
d1bqvuf
d1bqvuf