Trwa ładowanie...
di85q4k

Po I '11 deficyt w budżecie wyniósł 2.756,6 mln zł - MF (tabela)

15.02. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po styczniu 2011 roku wyniósł 2.756,6 mln zł, co daje 6,9 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało we wtorek w...
Share
di85q4k

15.02. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po styczniu 2011 roku wyniósł 2.756,6 mln zł, co daje 6,9 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 27.350,6 mln zł, czyli 8,7 proc. kwoty 313.344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 24.594,0 mln zł, czyli 9,0 proc. planu rocznego wynoszącego 273.144,4 mln zł.

di85q4k

plan wykonanie wykonanie
na 2011 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 273.144,4 24.594,0 9,0
podatkowe 242.670,0 22.599,2 9,3
podatki pośrednie 179.670,0 19.325,7 10,8
w tym
podatek akcyzowy 58.700,0 4.128,9 7,0
CIT 24.800,0 547,3* 2,2
PIT 38.200,0 2.726,2* 7,1
.
dochody niepodatkowe 28.049,4 1.924,8 6,9
w tym cło 1.831,0 133,7 7,3
środki z UE 2.425,0 70,0 2,9
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 98,1 0,2 0,2
fundusze
strukturalne i inne 2.326,9 69,8 3,0
.
WYDATKI 313.344,4 27.350,6 8,7
obsługa długu
krajowego 29.621,7 631,9 2,1
obsługa długu
zagranicznego 8.812,8 2.183,5 24,8
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 15.656,4 1.263,9 8,1
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.120,0 1.322,3 8,7
dotacje dla FUS 37.134,4 5.643,0 15,2
subwencja dla
samorządów 48.357,7 6.552,0 13,5
.
DEFICYT/NADWYŻKA -40.200,0 -2.756,6 6,9
.
Środki na finans. -15.406,8 -2.384,8 15,5
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 55.606,8 5.141,4 9,2
.
krajowe 31.147,3 3.583,0 11,5
.
bony -2.887,8 -241,2 8,4
obligacje 33.883,4 7.876,3 23,2
środki z 10 7.000,0 9.599,6 137,1
pożyczki udzielone -3.107,0 0,7 -
zarządzanie
płynnością sektora 19.800,0 - -
pozostałe przychody
i rozchody - - -
przychody z prywat. 15.000,0 213,4 1,4
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-31.172,6 -1.875,6 6,0
w tym OFE -23.867,5 -1.817,8 7,6
Prefinansowanie
z UE -368,7 -12,2 3,3
lokata - 13.317,3 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 7.000,0 -1.339,3 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 24.459,4 1.558,4 6,4

bg/ fdu/ ana/

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k