Trwa ładowanie...
d1pkywn

Podatek od dochodów z pracy za granicą trzeba płacić. Tylko jaki?

Wysokość i sposób obliczania podatku od dochodów z zagranicy zależy od umów, jakie Polska w tej sprawie podpisała z poszczególnymi krajami. Jednak brak takiej umowy z danym państwem, w którym podatnik pracował, nie oznacza, że nie trzeba w Polsce się w ogóle rozliczyć.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Podatek od dochodów z pracy za granicą trzeba płacić. Tylko jaki?
(Thinkstockphotos)
d1pkywn

- Dla podatników, którzy uzyskują dochody z zagranicy, najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy nadal są polskimi rezydentami podatkowymi - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Anna Misiak, szefowa zespołu ds. podatków osobistych w Kancelarii MDDP.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osoby, które posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zasadą jest, że osoby fizyczne, jeżeli nie mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terenie Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZENIA PIT

d1pkywn

- Jeżeli nawet ktoś w Polsce nie przebywał w danym roku podatkowym dłużej niż 183 dni, ale tutaj ma centrum swoich życiowych interesów, czyli ma tutaj najbliższą rodzinę, to najpewniej nadal będzie uznawany za polskiego rezydenta podatkowego - tłumaczy Anna Misiak.

Kolejną ważną kwestią są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie obowiązują pomiędzy Polską a innymi krajami. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega przepisom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

- Dla polskiego rezydenta podatkowego uzyskiwanie dochodów z zagranicy oznacza, że będzie musiał te dochody tutaj w Polsce zadeklarować. To, czy te dochody będą w Polsce podlegały ponownie opodatkowaniu zależy od tego, z jakiego kraju te dochody uzyskiwał i czy z danym krajem została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania ta umowa przewiduje - wyjaśnia Anna Misiak.

W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

d1pkywn

Wyłączenie z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia wysokości podatku od pozostałego dochodu - podlegającego opodatkowaniu w Polsce - stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Odliczenie proporcjonalne oznacza natomiast, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

- Metoda wyłączenia z progresją jest korzystna dla podatników, bo jeśli dany podatnik w czasie, kiedy uzyskiwał dochody z zagranicy w danym roku podatkowym, nie uzyskiwał żadnych dochodów w Polsce, to dochodów z zagranicy nawet nie musi tutaj w Polsce deklarować i składać zeznania podatkowego. Natomiast w ramach metody kredytu podatkowego sytuacja wygląda już inaczej. Jeśli dany podatnik nie uzyskiwał żadnych dochodów w kraju, to i tak musi zadeklarować dochód zagraniczny tutaj w Polsce i odpowiednio go rozliczyć - podsumowuje szefowa zespołu ds. podatków osobistych w Kancelarii MDDP.

Jeżeli podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe może złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

d1pkywn

Podziel się opinią

Share
d1pkywn
d1pkywn