Trwa ładowanie...
d2ekvl3
d2ekvl3

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012 - 2017

...
Share
d2ekvl3

09.09. Warszawa (PAP) - Poniżej podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2017 - projekt budżetu na 2014 rok.

Wyszczegółnienie jedn. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PW prognoza prognoza prognoza prognoza

Procesy realne
PKB (proc.)101,9 101,5 102,5 103,8 104,3 104,3
Eksport (proc.)102,8 102,8 104,3 105,0 105,1 105,5
Import (proc. 98,2 100,9 104,9 105,5 105,9 106,6
Popyt krajowy (proc.) 99,8 100,8 102,7 104,0 104,6 104,8

d2ekvl3

Spożycie (proc.)100,6 101,1 101,6 102,4 102,7 102,8
- prywatne (proc.)100,8 101,1 102,1 103,2 103,5 103,5
- publiczne (proc.)100,0 100,9 100,0 99,4 99,9 100,0

Akumulacja (proc. )96,7 99,6 106,4 109,3 110,4 110,6
- nakł. brutto
na środki trwałe(proc. )99,2 99,3 104,4 107,8 109,2 110,6

PKB
w cenach bież.(mld zł)1.595,3 1.642,9 1.721,5 1.829,8 1.955,6 2.089,6

Ceny

d2ekvl3

Dynamika CPI
- średnioroczna (proc.)103,7 101,6 102,4 102,5 102,5 102,5

Dynamika PPI
- średnioroczna (proc. 103,3 100,5 102,8 102,5 102,6 102,5

Deflator PKB (proc.)102,5 101,5 102,2 102,5 102,5 102,5

Wynagrodzenia 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PW progn. progn. progn. progn.

d2ekvl3

Przeciętne wynagr. brutto
w gospodarce narodowej (zł)3.522 3.621 3.746 3.921 4.126 4.375
- w sektorze przedsięb. (zł)3.728 3.820 3.955 4.151 4.396 4.698

Rynek pracy

Przeciętne zatrud.
w gosp. narod. (tys. etatów)9.787 9.752 9.743 9.801 9.860 9.929
- w sekt.przed.(tys. etatów)5.549 5.522 5.516 5.554 5.593 5.638
Liczba zarej. bezrob.
(koniec okresu) (tys. osób) 2.137 2.198 2.202 2.118 2.038 1.907
Stopa bezrob.rejestr.
(koniec okresu) (proc.) 13,4 13,8 13,8 13,3 12,8 12,0

Kurs walutowy

PLN/EUR (średni w roku)(PLN)4,19 4,15 4,00 3,85 3,70 3,65
Stopy proc.
Stopy proc.
w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku
(średnio w okresi(proc.) 4,61 2,95 2,54 3,11 3,78 4,00

Bilans płat.na bazie transakcji

Saldo obrotów bież.
do PKB (proc.) -3,5 -2,7 -3,3 -3,9 -4,5 -4,9

bg/kba

d2ekvl3

Podziel się opinią

Share
d2ekvl3
d2ekvl3