Trwa ładowanie...
dq8mvs6

Pogorszenie nastrojów społecznych w marcu - CBOS

22.03. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w marcu pogorszyły się. Gorsza jest ocena stanu polskiej gospodarki, której towarzyszy bardziej krytyczne postrzeganie sytuacji na rynku...

dq8mvs6

22.03. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w marcu pogorszyły się. Gorsza jest ocena stanu polskiej gospodarki, której towarzyszy bardziej krytyczne postrzeganie sytuacji na rynku pracy zarówno w wymiarze szans znalezienia zatrudnienia, jak i poczucia zagrożenia bezrobociem - wynika z badania CBOS.

"Już drugi z kolei miesiąc pogarszają się opinie o ogólnej sytuacji w kraju, jakości życia politycznego oraz o stanie polskiej gospodarki. Trzeba zaznaczyć, że odsetki badanych negatywnie postrzegających sferę publiczną należą do najwyższych w ciągu ostatnich kilku lat" - napisano w komunikacie CBOS.

"Minimalnie gorzej niż przed miesiącem oceniane są również warunki materialne gospodarstw domowych respondentów oraz sytuacja w ich zakładach pracy. W przewidywaniach na najbliższy rok umocniło się w większości analizowanych sfer i tak już dominujące przekonanie o utrzymaniu status quo" - dodano.

OCENY

dq8mvs6

Z badania CBOS wynika, że ponad dwie trzecie ankietowanych (68 proc., od lutego wzrost o 2 punkty) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, jedna piąta zaś (19 proc.) wyraża przeciwną opinię.

Gorsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji gospodarczej w kraju.

"Obecnie co drugi ankietowany (50 proc., wzrost o 5 punktów) uważa, że jest ona zła, co trzeci (33 proc., spadek o 6 punktów) - że przeciętna, a co ósmy (12 proc.) - że dobra" - napisano.

Od lutego nie zmieniły się znacząco oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

dq8mvs6

"Najwięcej osób deklaruje, że żyje im się przeciętnie (46 proc., wzrost o 3 punkty), trochę mniej jest tych, które twierdzą, że dobrze (41 proc., spadek o 2 punkty), a najmniej - źle oceniających jakość życia swojej rodziny (13 proc.)" - napisano.

Z badania CBOS wynika, że warunki materialne swoich gospodarstw domowych respondenci najczęściej określają jako przeciętne (48 proc., od lutego wzrost o 5 punktów), rzadziej jako dobre (38 proc., spadek o 4 punkty), a najrzadziej jako złe (14 proc.).

W porównaniu z zeszłym miesiącem jedynie w minimalnym stopniu zmieniły się opinie o sytuacji w zakładach pracy.

"Nadal prawie połowa pracujących (46 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że jest ona dobra, jedna trzecia (33 proc.) - że przeciętna, a co piąty zatrudniony (19 proc.) uznaje ją za złą. Należy zaznaczyć, że marzec jest drugim z kolei miesiącem nieznacznego pogarszania się ocen w tym zakresie" - napisano.

dq8mvs6

CBOS podaje, że sytuacja polityczna w Polsce niezmiennie oceniana jest bardzo krytycznie - większość respondentów postrzega ją negatywnie (54 proc., od lutego wzrost o 3 punkty), co trzeci uznaje za przeciętną (33 proc., spadek o 3 punkty), a jedynie co czternasty (7 proc.) ocenia pozytywnie.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

W dobrym 18 20 30 26 22 19 18 26 24 23 20 19
W złym 69 66 56 59 64 64 68 57 63 60 66 68
Trudno
powiedzieć 13 14 14 15 14 17 14 17 13 17 14 13

PRZEWIDYWANIA

dq8mvs6

Według CBOS w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się znacząco prognozy rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku.

"Niemal połowa ankietowanych (46 proc., wzrost o 3 punkty) nie oczekuje zmian w tym zakresie, dwie piąte (39 proc.) obawia się pogorszenia, a co jedenasty (9 proc.) liczy na poprawę" - napisano.

Prognozy stanu polskiej gospodarki praktycznie się nie zmieniły.

"Co drugi ankietowany (50 proc., wzrost o 3 punkty) jest zdania, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni, co trzeci (31 proc.) liczy na poprawę, a co ósmy (12 proc.) obawia się jej pogorszenia" - napisano.

dq8mvs6

Z badania wynika, że przewidywania dotyczące poziomu życia rodzin również są stabilne.

"Nadal większość ankietowanych (56 proc., od lutego wzrost o 2 punkty) sądzi, że za rok będzie im się żyło tak samo jak obecnie, jedna piąta (20 proc.) uważa, że gorzej, a co siódmy (15 proc., spadek o 2 punkty) oczekuje poprawy w tym zakresie" - napisano.

W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco ubyło badanych prognozujących poprawę własnych warunków materialnych (z 17 proc. do 13 proc.), a także tych, którzy obawiają się ich pogorszenia (z 20 proc. do 17 proc.).

"Jednocześnie przybyło osób przekonanych o utrzymaniu status quo w tym względzie (o 7 punktów, do 70 proc.)" - napisano.

dq8mvs6

Według CBOS nieznacznie lepsze niż przed miesiącem są prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy.

"Obecnie co szósty pracujący obawia się zmian na gorsze (16 proc., spadek o 3 punkty), porównywalna grupa (14 proc.) liczy na poprawę, większość zaś (63 proc., wzrost o 4 punkty) jest zdania, że kondycja ich zakładów pracy się nie zmieni" - napisano.

W przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej w Polsce nadal dominuje przekonanie o utrzymaniu status quo (59 proc., wzrost o 5 punktów).

"Mniej więcej co czwarty badany (27 proc.) uważa, że w najbliższym roku jakość życia politycznego w naszym kraju się pogorszy, a jedynie nieliczni (6 proc., spadek o 2 punkty) oczekują poprawy w tej dziedzinie" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
w procentach:
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

Poprawi się 10 8 13 12 8 8 8 10 9 12 9 9
Nie zmieni się 45 43 43 45 44 40 40 47 40 40 43 46
Pogorszy się 41 42 36 35 43 46 46 35 45 41 40 39
Trudno
powiedzieć 4 7 8 8 5 6 6 8 6 7 8 6

Badanie przeprowadzono w dniach 7-13 marca 2013 roku na liczącej 1060 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

jba/ jtt/

dq8mvs6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dq8mvs6