Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium ...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A. (37/2011)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 02 grudnia 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 16 września 2008r. ze zmianami. Na mocy postanowień powyższego aneksu przedłużono datę obowiązywania umowy kredytowej do dnia 01 grudnia 2012r. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian w stosunku do aneksu podpisanego w dniu 6 grudnia 2010r. (Raport bieżący 25/2010). Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POL-MOT WARFAMA S.A. | | Przemysł elektromaszynowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (089) 615 34 00 | | (089) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@warfama.pl | | www.warfama.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-12-05 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-12-05 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-12-05 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2011-12-05 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-12-05 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae