Trwa ładowanie...
d3gx79b
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Kredyt Bank S.A. ...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Kredyt Bank S.A. (36/2011)
Share
d3gx79b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Kredyt Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011r. wygasła umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem Kredyt Bank S.A. w dniu 31 marca 2006r. (zmieniona aneksami: nr 1 z 13.07.2006, nr 2 z 06.04.2007, nr 3 z 03.09.2007, nr 4 z 11.09.2007, nr 5 z 05.11.2007, nr 6 z 12.11.2007, nr 7 z 09.04.2009, nr 8 z 16.03.2010, nr 9 z 31.03.2011 oraz nr 10 z 12.07.2011). Kredyt udzielony na podstawie ww. umowy miał limit 8.000.000 PLN i przeznaczony był na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Powyższa umowa została zastąpiona umową współpracy w ramach której BRE Bank S.A. udzielił POL-MOT Warfama S.A. linii na finansowanie bieżącej działalności na maksymalną kwotę do 14.000.000 mln PLN, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 34/2011 oraz Raporcie bieżącym 35/2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(089) 615 34 00 (089) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@warfama.pl www.warfama.pl
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d3gx79b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-12-01 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-12-01 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2011-12-01 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-12-01 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gx79b

Podziel się opinią

Share
d3gx79b
d3gx79b