Trwa ładowanie...
d20vpb8
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Zmiana formy umowy z BRE Bank S.A. (35/2011)

POL-MOT WARFAMA S.A. - Zmiana formy umowy z BRE Bank S.A. (35/2011)
Share
d20vpb8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Zmiana formy umowy z BRE Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w ramach ustaleń z bankiem, na wniosek banku, do zawartej w dniu 24 listopada 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o współpracy, o której mowa w Raporcie nr 34, strony zmieniły umowy wykonawcze, zastępując dwie umowy o kredyt w rachunku bieżącym ? umowę o kredyt w rachunku bieżącym w PLN do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN i umowę o kredyt w rachunku bieżącym w EUR do maksymalnej kwoty 600.000,00 EUR, jedną umową kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 PLN. Pozostałe warunki umowy o współpracy nr 05/174/11/Z/PX i umów wykonawczych opisanych w Raporcie nr 34/2011 nie uległy zmianie. Całkowita maksymalna kwota przyznanego kredytu w rachunku bieżącym nie zmieniła się i wynosi 14.000.000 PLN. Opisana zmiana została dokonana na wniosek banku, ze względu na obowiązujący w nim system rozliczeniowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(089) 615 34 00 (089) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@warfama.pl www.warfama.pl
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d20vpb8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-12-01 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-12-01 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2011-12-01 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-12-01 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vpb8

Podziel się opinią

Share
d20vpb8
d20vpb8