Trwa ładowanie...
bezrobocie

Polacy lepiej oceniają rynek pracy

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że maleje liczba uważających, że sytuacja jest zła. Zmniejszyło się też poczucie zagrożenia bezrobociem. Nadal przeważają opinie krytyczne (49 %) , lecz jednocześnie są to oceny najlepsze od 2009 roku.

Share
Polacy lepiej oceniają rynek pracy
Źródło: Eastnews, Fot: STEFAN MASZEWSKI/REPORTER
d3bydld

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że maleje liczba uważających, że sytuacja jest zła. Zmniejszyło się też poczucie zagrożenia bezrobociem. Nadal przeważają opinie krytyczne (49 proc.), lecz jednocześnie są to oceny najlepsze od 2009 roku.

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie na temat rynku pracy w Polsce, ale między niektórymi grupami występują istotne różnice. Źle oceniają rynek pracy przede wszystkim kobiety (aż 55 proc.), osoby w średnim wieku lub starsze, tzn. 45+ (53 proc. i więcej), mieszkańcy wsi (53 proc.) i małych miast (54 proc.), osoby o niskim statusie zawodowym: robotnicy niewykwalifikowani (58 proc.), bezrobotni (72 proc.), emeryci i renciści (59 proc.).

d3bydld

Mniej krytycznie rynek pracy widzą mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, osoby o wyższym lub wysokim statusie zawodowym: kadra kierownicza, średni personel/technicy, robotnicy wykwalifikowani (w zależności od grupy, od 33 proc.do 44 proc. źle oceniających). Co czwarta lub piąta osoba z tych grup ocenia rynek pracy dobrze. Natomiast wyjątkowo pozytywne noty sytuacji na rynku pracy wystawiają przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek - 43 proc. spośród nich uważa sytuację za dobrą.

Wśród osób pracujących poczucie zagrożenia bezrobociem jest obecnie nieco słabsze niż w analogicznym okresie rok czy dwa lata temu. Obawy związane z możliwością utraty zatrudnienia najrzadziej mają pracownicy średniego szczebla, w tym technicy (17 proc.), podczas gdy 77 proc. nie obawia się bezrobocia) oraz rolnicy (odpowiednio 11 proc. i 89 proc.).

Do grupy o największym poczuciu zagrożenia utratą pracy należą: pracujący emeryci (52 proc.), pracownicy usług (44proc.) oraz robotnicy (41 proc. robotników niewykwalifikowanych i 40 proc. wykwalifikowanych). Bardziej zagrożeni czują się pracownicy sektora prywatnego poza rolnictwem (38 proc.) niż państwowego (26 proc). Obawy o utratę pracy są niezależne od poziomu wykształcenia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, w dniach 2-9 marca 2016 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld