Trwa ładowanie...
dsocbm8

POLCOLORIT - Raport roczny R 2013

POLCOLORIT - Raport roczny R 2013

Share
dsocbm8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 088 42 833 11 420 10 263
Zysk (strata ) na działalności operacyjnej -3 613 -6 890 -858 -1 651
Zysk (strata) brutto -5 594 -9 740 -1 328 -2 334
Zysk (strata) netto -6 138 -10 230 -1 458 -2 451
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 279 4 295 1 491 1 029
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 330 -88 -316 -21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 548 -3 531 -1 318 -846
Przepływy pieniężne netto razem -599 676 -142 162
Aktywa razem* 137 412 144 379 33 134 35 316
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 40 211 41 040 9 696 10 039
Kapitał własny razem* 97 201 103 339 23 438 25 277
Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 179 231 869 17 923 186 179 231 869
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* -0,34 -0,06 -0,08 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 0,01 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)* 0 0 0 0
Dane finansowe z bilansu oznaczone "" prezentowane są na dzień 31.12.2013 oraz na dzień 31.12.2012
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe Polcolorit S.A. za 2013 r..pdf Sprawozdanie Finansowe Polcolorit S.A. za 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu Polcolorit S.A za 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu Polcolorit S.A. za 2013 r.
List Prezesa Zarządu Polcolorit S A _2014.pdf List Prezesa Zarządu Polcolorit S.A.
Oświadczenia Zarządu Polcolorit S.A..pdf Oświadczenie Zarządu Polcolorit S.A.
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsocbm8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Audyt Sp. z o.o. ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa Oddział Regionalny Wrocław al. Armii Krajowej 12/5 50-541 Wrocław | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 BARBARA URBANIAK-MARCONI PREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI
2014-03-21 IRENEUSZ WOLF WICEPREZES ZARZĄDU IRENEUSZ WOLF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 AGNIESZKA SONDEL GŁÓWNA KSIĘGOWA AGNIESZKA SONDEL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsocbm8

Podziel się opinią

Share
dsocbm8
dsocbm8