Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

POLCOLORIT - Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz po...

POLCOLORIT - Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania (5/2014)

Share
d2i4kzv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w ramach realizacji działań ukierunkowanych na pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania, o jakich Spółka informowała w publikowanych raportach okresowych, zmierzających do dywersyfikacji ryzyka w zakresie finansowania dłużnego i optymalizacji struktury oraz zasad wykorzystania finansowania o takim charakterze, w dniu 20 marca 2014 r. Emitent podpisał z Citronex I Sp. z o.o. ("Inwestor") z siedzibą w Zgorzelcu list intencyjny ("List intencyjny") określający wstępne parametry, na jakich zawarte mogą zostać do dnia 30 kwietnia 2014 r. odpowiednio umowy współpracy gospodarczej oraz pożyczek średnioterminowych pomiędzy ww. stronami. Zgodnie z treścią listu intencyjnego Inwestor, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników Inwestora, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udzieli na podstawie odrębnych umów na rzecz Emitenta następujących pożyczek: pożyczkę celową w wysokości 10 mln zł (dziesięć milionów) na spłatę kredytów
krótkoterminowych w Banku Pekao S.A. , na okres nie krótszy niż 4 lata oraz pożyczkę obrotową w wysokości 2 mln zł (dwa miliony) na bieżące finansowanie działalności operacyjnej, na okres nie krótszy niż 4 lata. Zabezpieczeniem ww. pożyczek wraz z odsetkami będzie zastaw na aktywach trwałych Spółki oraz na akcjach głównego akcjonariusza Spółki ? Pani Barbary Urbaniak Marconi. List intencyjny przewiduje następujące podstawowe warunki dla realizacji pożyczek opisanych powyżej, którymi są: ?-przeprowadzenie skutecznych negocjacji z Bankiem Pekao S.A. w zakresie zamknięcia (spłaty) kredytów krótkoterminowych i ustalenie parametrów tego procesu; ?-renegocjowanie z Bankiem Pekao S.A. umowy kredytu inwestycyjnego zapadalnego na dzień 31 maja 2015 roku poprzez wydłużenie terminu spłaty na okres nie krótszy niż 5 lat oraz zmiany w oprocentowaniu kredytu; ?-aktualizacja zabezpieczeń jakie posiada Bank Pekao S.A. z tytułu zobowiązań kredytowych Emitenta na jego majątku oraz majątku głównego akcjonariusza Spółki.
Dodatkowe, pozostałe warunki dla realizacji przedmiotowych pożyczek są następujące: ?-powołanie do Zarządu Spółki osoby wskazanej przez Inwestora, ?-powołanie do Rady Nadzorczej Spółki osoby delegowanej przez Inwestora, ?-opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji dla Polcolorit na lata 2014-2019. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Listu intencyjnego nie stanowi ostatecznego zobowiązania Inwestora do udzielenia pożyczek na rzecz Spółki ? w tym zakresie konieczna jest zgoda zgromadzenia wspólników Inwestora podjęta w formie uchwały, jak również spełnienie się ww. warunków. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż zawarcie umowy pożyczki o równowartości powyżej 300 tys. EUR wymagało będzie zgód korporacyjnych właściwych organów Emitenta. O kolejnych kluczowych zdarzeniach związanych z prowadzonymi na podstawie Listu intencyjnego rozmowami Emitent informował będzie w trybie publikacji raportów bieżących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | POLCOLORIT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 BARBARA URBANIAK-MARCONI PREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI
2014-03-20 IRENEUSZ WOLF WICEPREZES ZARZĄDU IRENEUSZ WOLF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv