Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

POLENERGIA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (18/2015)

POLENERGIA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polenergia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za I kwartał 2015 r. Pierwotnym terminem publikacji wspomnianego raportu był 13 maja 2015 roku. Nowy termin publikacji w/w raportu to 12 maja 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-05-05 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y