Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

POLICE - Powierzenie pełnienia obowiązków prezesa zarządu (77/2010)

POLICE - Powierzenie pełnienia obowiązków prezesa zarządu (77/2010)
Share
d1o078a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Powierzenie pełnienia obowiązków prezesa zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Z.Ch."Police" S.A. Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Głowackiemu na okres do czasu powołania w skład Zarządu Spółki osoby, która pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.Podstawa prawna przekazania raportu § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1o078a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Ireneusz Marciniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a