Trwa ładowanie...
d2qkidn
d2qkidn
espi

POLICE - Przekroczenie progu 5% akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (6/2013)

POLICE - Przekroczenie progu 5% akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (6/2013)
Share
d2qkidn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. otrzymał przekazane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (dalej: "PTE PZU"), występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE Złota Jesień") oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (dalej: "DFE PZU") (OFE Złota Jesień i DFE PZU zwane są dalej łącznie "Funduszami"), sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem w wyniku nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez OFE Złota Jesień w dniu 6 lutego 2013 r., ilość akcji obecnie posiadana przez OFE Złota Jesień oraz ilość akcji kontrolowana przez PTE PZU pozwala na przekroczenie 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Posiadane przez Fundusze ilości akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: Przed rozliczeniem transakcji OFE Złota Jesień posiadał: ? liczba posiadanych akcji Spółki- 3 738 821, ? procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki ? 4.99%, ? liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - 3 738 821, ? procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ? 4.99%. Przed rozliczeniem transakcji Fundusze łącznie posiadały: ? liczba posiadanych akcji Spółki - 3 743 152, ? procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki ? 4.99%, ? liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - 3 743 152, ? procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ? 4.99%. Po rozliczeniu transakcji OFE Złota Jesień posiada: ? liczba posiadanych akcji Spółki - 3 835 861, ? procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki ? 5.11%, ? liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - 3 835 861, ? procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ?
5.11%. Po rozliczeniu transakcji Fundusze łącznie posiadają: ? liczba posiadanych akcji Spółki - 3 840 192, ? procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki ? 5.12%, ? liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - 3 840 192, ? procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ? 5.12%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Rałał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
2013-03-14 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qkidn

Podziel się opinią

Share
d2qkidn
d2qkidn