Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

POLICE - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (2/2 ...

POLICE - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), zawiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanej przez Członka Zarządu Spółki. Treść zawiadomienia: 1. Osoba zobowiązana: Członek Zarządu Spółki. 2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. 3. Data i miejsce sporządzenia informacji: 20 stycznia 2015 roku, Police. 4. Opis transakcji: sprzedaż w dniu 20 maja 2014 roku 1000 sztuk akcji Spółki za cenę 22,2273 zł za akcję. 5. Miejsce transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Tryb zawarcia transakcji: na rynku regulowanym; sesyjna zwykła. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
ir.police@grupaazoty.com http://zchpolice.grupaazoty.com.pl
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
2015-01-20 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r