Trwa ładowanie...
d4bwq3e
espi

POLICE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5.12.2011 r...

POLICE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5.12.2011 r. (67/2011)

Share
d4bwq3e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5.12.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. ("Spółka") podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się w dniu 5 grudnia 2011 r.: Akcjonariusz: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Liczba akcji na NWZ - 49 500 000 Liczba głosów na NWZ - 49 500 000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 80,74% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 66,00% Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba akcji na NWZ - 6 574 966 Liczba głosów na NWZ - 6 574 966 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 10,72% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 8,77% Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Liczba akcji na NWZ ? 5 231 693 Liczba głosów na NWZ ? 5 231 693 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 8,53% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 6,98% Podstawa prawna przekazania raportu: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Ireneusz Marciniak Wiceprezes Zarządu
2011-12-05 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

Podziel się opinią

Share
d4bwq3e
d4bwq3e