Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? naruszenie istotnej umowy (49/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? naruszenie istotnej umowy (49/2014)
Share
d2ghm98

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna ? naruszenie istotnej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia przez Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") z bankami oraz obligatariuszami ("Wierzyciele") umowy określającej warunki finansowania Spółki przez Wierzycieli ("Umowa"), Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie zapłaciła na rzecz następujących Banków Średniej Ekspozycji (tj. banków nie będących stroną Umowy): BNP Paribas Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i RBS Bank (Polska) S.A. rat roszczeń zwrotnych, które stały się wymagalne w dniu 2 maja 2014 r. Powyższe stanowi naruszenie przez Spółkę postanowień Oświadczeń złożonych przez ww. Banki Średniej Ekspozycji w dniu 21 grudnia 2012 r., w zakresie terminowej płatności przez Spółkę rat roszczeń zwrotnych z tytułu dokonanych przez te banki wypłat z gwarancji wystawionych przez nie na zlecenie Spółki.Powyższe zdarzenie stanowi również naruszenie Umowy, które w przypadku jego nieusunięcia w terminie 10 dni roboczych, będzie uprawniać
Wierzycieli Większościowych do wypowiedzenia Umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
d2ghm98

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-03 Bartosz Zwoliński Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98