Trwa ładowanie...
d1iy225
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy (81/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy (81/2013)
Share
d1iy225
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli finansowych ("Umowa") Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w świetle postanowień Umowy z upływem 3 czerwca 2013 roku doszło do naruszenia Umowy. Naruszenie Umowy polegało na nieuchwaleniu przez akcjonariuszy Spółki oraz niezarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 3 czerwca 2013 roku, zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia do Statutu Spółki uprawnienia dla banku PKO BP S.A. do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość wypowiedzenia Umowy przez bank PKO BP S.A. Spółka informuje, że złożyła do PKO BP S.A. wniosek o uchylenie naruszenia Umowy opisywanego w niniejszym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225