Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Nakaz zapłaty na rzecz Emitenta (177/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Nakaz zapłaty na rzecz Emitenta (177/2014)
Share
d1y0k8r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 177 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nakaz zapłaty na rzecz Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu Nr 121/2014 z dnia 14.08.2014r. oraz raportu nr 149/2014/K z dnia 3.10.2014r. Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarska 42 (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu wczorajszym został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny w postępowaniu nakazowym przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (?Pozwany?) o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy nr 2811/45/2010 na wykonanie robót polegających na budowanie autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów-Wschód)- Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450 (?Kontrakt?). Przyczyną wszczęcia postępowania jest niedokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę 59.866.305 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2014 roku do dnia zapłaty. W ocenie Spółki pozew jest zasady, gdyż przedmiotem pozwu jest roszczenie o
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r