Trwa ładowanie...
d1fptxu
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe (23/2011)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe (23/2011)
Share
d1fptxu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. Emitent podpisał potwierdzenia transakcji walutowych kontraktów terminowych typu forward, zawartej w dniu 31 marca 2011 r. z Deutsche Bank Polska S.A., mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego związanegoz realizacją przychodów walutowych.Łączna kwota nominalna kontraktów terminowych została określona na kwotę 2.673.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 10.778.872,50 zł.Rozliczenie przedmiotowych kontraktów terminowych przypada w 4 datach w okresie czerwiec 2011 r.?wrzesień 2011 r.Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych, zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 24 października 2008 r., podpisanej z Deutsche Bank Polska S.A., wyniosła 25.630.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 103.352.975,00
zł.Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fptxu

Podziel się opinią

Share
d1fptxu
d1fptxu