Trwa ładowanie...
d4i061y
espi
13-11-2014 13:01

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikający ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta (182/2014)

Share
d4i061y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 182 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 155/2014 z dnia 16.10.2014r. Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku powziął informację o tym, iż zostało zarejestrowane następujące dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności wynikających z nowych obligacji zamiennych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych w dniu 1 października 2014 r. (?Dodatkowe Zabezpieczenia Obligacji?): 1) zastaw rejestrowy na udziałach w spółce StalFa Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski, na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (?Zastawnik?). Zastaw rejestrowy dotyczy 49.847 udziałów w StalFa Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.984.700 złotych, stanowiących 100 % kapitału zakładowego. Najwyższa suma zabezpieczenia
wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. Spółka posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników StalFa Sp. z o.o. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawnika, nie zachodzą żadne powiązania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4i061y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4i061y
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4i061y