Trwa ładowanie...
d2kjcqz

POLIMEX-MOSTOSTAL - zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta (8/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta (8/2013)

Share
d2kjcqz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP"), o zwiększeniu przez ARP udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przyczyną zwiększenia przez ARP udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było zarejestrowanie przez sąd w dniu 22 stycznia 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M. Przed ww rejestracją ARP posiadała 1 akcję. Po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa powyżej, ARP posiada 300.000.001 akcji Spółki, co stanowi 22,48% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonania 300.000.001 praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Przemysław Milczarek Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz