Trwa ładowanie...
d1mmbno
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2012)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2012)

Share
d1mmbno
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402 1 oraz 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 lutego 2012 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o NWZ 290212.pdf Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 lutego 2012 r. NWZ Polimex-Mostostal S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mmbno

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mmbno

Podziel się opinią

Share
d1mmbno
d1mmbno