Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2011)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2011)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 1 oraz 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZ 290611.pdf Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2011 r. ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r