Trwa ładowanie...
d3rraca

POLKAP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie (3/2013)

POLKAP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie (3/2013)

Share
d3rraca
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
POLKAP S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2013 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, który poinformował o transakcjach dokonanych przez osobę zobowiązaną oraz podmioty powiązane. Transakcje te dotyczyły akcji zwykłych na okaziciela Emitenta i zostały zawarte w trybie transakcji sesyjnych NewConnect. W zawiadomieniu wskazano na następujące transakcje: W dniu 3 stycznia 2013 r. podmiot powiązany dokonał zakupu 410 akcji po 3,10 zł za walor. W dniu 15 stycznia 2013 r. podmiot powiązany kupił 4.300 akcji w cenie 3,19 zł za walor, a pan Sławomir Jarosz dokonał sprzedaży 3.300 akcji po cenie 3,19 zł za walor.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

| | | SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLKAP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-430 | | Skoczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 853 33 31 | | +48 33 853 36 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5482633372 | | 241719500 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Paweł Kaliciak Prezes Zarządu Paweł Kaliciak
2013-01-22 Tomasz Bednarski Członek Zarządu Tomasz Bednarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

Podziel się opinią

Share
d3rraca
d3rraca