Trwa ładowanie...
d2qg2f7

POLNA - Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%). (63/2011)

POLNA - Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%). (63/2011)

Share
d2qg2f7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "POLNA" S.A. zawiadamia, iż w związku z realizacją przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (Program Skupu Akcji Własnych Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. został opublikowany w raporcie bieżącym nr 58/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.), stosownie do treści art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22.12.2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L.03.336.33) informuje, że z uwagi na wyjątkowo niską płynność akcji, od dnia 28.11.2011 r. zamierza nabywać akcje własne z przekroczeniem granicy 25% średniego dziennego wolumenu na rynku regulowanym. "POLNA" S.A. nabywając akcje własne w ramach ww. celu i nie przekroczy granicy 50% średniego dziennego wolumenu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2011-11-25 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qg2f7

Podziel się opinią

Share
d2qg2f7
d2qg2f7